JAR file

jdtaus-banking-ri-bankleitzahlenverzeichnis-1.9.jar

in org/jdtaus/banking/jdtaus-banking-ri-bankleitzahlenverzeichnis/1.9

Group ID: org.jdtaus.banking
Artifact ID: jdtaus-banking-ri-bankleitzahlenverzeichnis
Last modified: 02.07.2009 13:31
Packaging: jar
Name: jDTAUS Banking RI Bankleitzahlenverzeichnis
Description: jDTAUS BankleitzahlenVerzeichnis reference implementation.
Size: 4.27 MB
Download: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/jdtaus/banking/jdtaus-banking-ri-bankleitzahlenverzeichnis/1.9/jdtaus-banking-ri-bankleitzahlenverzeichnis-1.9.jar
POM: Show
Maven:
<dependency>
  <groupId>org.jdtaus.banking</groupId>
  <artifactId>jdtaus-banking-ri-bankleitzahlenverzeichnis</artifactId>
  <version>1.9</version>
</dependency>
Gradle:
org.jdtaus.banking:jdtaus-banking-ri-bankleitzahlenverzeichnis:1.9
Contained classes: Show all
Dependencies: