JAR file

jdtaus-banking-ri-bankleitzahlenverzeichnis-1.11.jar

in org/jdtaus/banking/jdtaus-banking-ri-bankleitzahlenverzeichnis/1.11

Group ID: org.jdtaus.banking
Artifact ID: jdtaus-banking-ri-bankleitzahlenverzeichnis
Last modified: 04.12.2009 02:12
Packaging: jar
Name: jDTAUS Banking RI Bankleitzahlenverzeichnis
Description: jDTAUS BankleitzahlenVerzeichnis reference implementation.
Size: 31.0 KB
Download: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/jdtaus/banking/jdtaus-banking-ri-bankleitzahlenverzeichnis/1.11/jdtaus-banking-ri-bankleitzahlenverzeichnis-1.11.jar
POM: Show
Maven:
<dependency>
  <groupId>org.jdtaus.banking</groupId>
  <artifactId>jdtaus-banking-ri-bankleitzahlenverzeichnis</artifactId>
  <version>1.11</version>
</dependency>
Gradle:
org.jdtaus.banking:jdtaus-banking-ri-bankleitzahlenverzeichnis:1.11
Contained classes: Show all
Dependencies: